Home

Lika lön för lika arbete eu

Lika lön för lika arbete inom EU blir verklighet. Näringslivssatsning på landsbygder. Regeringen har i dag beslutat om ett företagspaket som syftar till att öka konkurrenskraften i näringslivet på Sveriges landsbygder. Satsningen omfattar 890 miljoner kronor under åren 2019-2020 EU-reglerna har dock fram tills nu inneburit att det inte har varit möjligt för Sverige att kräva att utstationerade arbetstagare ska ha lika lön för samma arbete som inhemska arbetstagare EU:s lagstiftare har nått en preliminär uppgörelse om att lika lön för lika arbete på samma arbetsplats ska gälla vid utstationering av personal i andra EU-länder Med siffrorna 456 mot 147 och 49 nedlagda var det en klar majoritet av EU-parlamentets ledamöter som röstade ja till de nya utstationeringsreglerna på tisdagen. - Det innebär att vi slår fast principen om lika lön för lika arbete på samma plats i EU, säger en nöjd Marita Ulvskog (S)

Mer än tio av EU-ländernas parlament säger nej till EU-kommissisonens lagförslag om lika lön för lika arbete. Det är ett stort politiskt bakslag för EU-kommissionen. Nu finns en preliminär EU-uppgörelse om lika lön för lika arbete på samma plats. Reglerna ska hindra att de som tillfälligt arbetar i ett annat land får sämre betalt än inhemsk arbetskraft. EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) är mycket nöjd. - Det här har jag kämpat för i många år, säger hon Lika lön för lika arbete. Den principen ska gälla när arbetare från ett EU-land arbetar tillfälligt i ett annat EU-land, enligt EU-kommissionens förslag till förändrade regler om utstationering. - Det här är en mycket stor seger för Sverige, säge

Möjligt kräva lika lön för lika arbete inom EU - Regeringen

I kollektivavtalet som gäller från och med den 1 januari 2015 har parterna enats om att detta arbete ska fortsätta och kompletteras med ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete. Den partsgemensamma satsningen drivs som ett projekt under namnet Lika lön EU:s medlemsländer har kommit överens om att lika lön ska gälla för utstationerad arbetskraft som inhemsk på samma arbetsplats. I höstas kom EU:s arbetsmarknadsministrar överens om principen lika lön för lika arbete ARBETSMARKNAD. Efter hårda förhandlingar har EU:s medlemsländer kommit överens om att införa regler som ger lika lön för lika arbete på samma plats. Uppgörelsen berör de EU-medborgare som arbetar tillfälligt i andra länder. Sverige har länge arbetat för att driva igenom den nu antagna principen. - Lön och andra ersättningar ska vara samma Vi kräver lika lön för lika arbete på samma plats. Orättvis konkurrens ska inte vara möjlig. Kollektivavtal ska respekteras även för utstationerad arbetskraft. Det gränsöverskridande samarbetet för att förhindra socialt bedrägeri, falskt egenföretagande och odeklarerat arbete måste stärkas Startsida Aktuellt Nu ska lika lön för lika arbete gälla i hela EU Nu ska lika lön för lika arbete gälla i hela EU. Den svenska regeringen är en av aktörerna som försökt påverka direktivets innehåll och syfte. 14 augusti, 2018 Redaktionen Aktuellt, Läkare, Omvårdnad, Sjuksköterska

Ny EU-politik antagen: Lika lön för utländsk arbetskraft

Marie Granlund: Lika lön för lika jobb för EU-arbetar

 1. Lika lön för lika arbete ska gälla oavsett om det är inhyrda medarbetare från andra EU-länder eller inhemska. EU-kommissionen har beslutat sig för att inte ta hänsyn till de invändningar som flera länder i Östeuropa, men även Danmark, har på förslaget till ändring av utstationeringsdirektivet
 2. * Lika lön för lika arbete på samma arbetsplats. * Utstationering får uppgå till 12 månader plus möjlig förlängning på sex månader. * Reglerna ska implementeras senast två år efter fattat beslut. * Reglerna kommer på sikt även gälla transportsektorn
 3. debatten om lika lön för lika arbete pågått i årtionden utan att föranleda principens förverkligande.1 syfte att den svenska lagen skulle anpassas till EU skarptes denna och innehåller numera också skrivningen att lika lön skall utgå vid lika eller likvärdigt arbete. Det har nu också blivit uppenbart att li
 4. Eu parlamentet har under 2017 fastslagit en ny princip för tillfälliga arbeten iannat EU-land. För att säkerställa rättvisa löner så kan man inte längre ha lägre lön för vissa arbetare från andra länder. Alla ska ha samma lön om de gör samma typ av arbete. I Sverige så har det varit en debatt under flera år krin
 5. Principen om lika lön för lika arbete stärks inom EU. Nyligen kom det glädjande beskedet att EU:s utstationeringsdirektiv rivs upp. Utstationeringsdirektivet re­glerar vilka rättigheter och reg­ler som gäller när arbetstagare från ett EU-land arbetar tillfälligt i ett annat land i unionen

Lika lön för lika arbete i EU Publicerad: 24 oktober 2017 Text: Eva-Maria Fasth. Utstationerade arbetare ska ha rätt till samma lön och ersättningar som inhemska. Det kom EU:s ministerråd fram till sent i går kväll, enligt TT. Efter hårda förhandlingar i Luxemburg nådde. Principen lika lön för lika arbete stärks i EU. Nyligen kom det glädjande beskedet att EU:s utstationeringsdirektiv rivs upp. Utstationeringsdirektivet reglerar vilka rättigheter och regler som gäller när arbetstagare från ett EU-land arbetar tillfälligt i ett annat land i unionen. Trots motstånd in i det sista har EU:s medlemsländer nått en uppgörelse om ändrade regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat land än det egna. Regeringen gläds över starkt stöd för principen om lika lön för lika arbete 11 § Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt Lika lön och lika eller likvärdigt arbete är utgångspunkten för att bedöma om någon lönediskriminerats. När man talar om lika och likvärdigt arbete är det kraven i själva arbetet som är i fokus. Arbete som är att betrakta som lika innebär att det endast får vara små skillnader i de arbeten man jämför. Arbeten inom olika.

Lika lön för lika arbete inom EU blir verklighet tor, jul 12, 2018 10:21 CET. Regeringen har framgångsrikt drivit på för en ändring av det s.k. utstationeringsdirektivet så att det ska bli möjligt att kräva lika lön för utländska som för svenska arbetstagare som gör samma jobb Dags för lika lön för lika arbete. EU-kommissionen föreslår.

EU-uppgörelse om lika lön för lika arbete Nyhetssajten

EU-beslutet: Lika lön för lika arbete i EU-lände

EU-förslag om lika lön stoppas - Nyheter (Ekot) Sveriges

ARBETE Arbete Trots motstånd in i det sista har EU:s medlemsländer nått en uppgörelse om ändrade regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat land än det egna.Regeringen gläds över starkt stöd för principen om lika lön för lika arbete Regeringen gläds över starkt stöd för principen om lika lön för lika arbete. 23 oktober 2017 12:42 Nu har vi ett brett stöd för det här förslaget och det är jag väldigt glad för, för det bådar gott för det fortsatta samarbetet i EU, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) efter en hel måndag fylld av intensiva förhandlingar i Luxemburg Samtidigt ska den utstationerade betalas enligt principen lika lön för lika arbete på samma plats medlemsländerna och EU-parlamentet för att få ihop en slutgiltig kompromiss. Visa mer Brett stöd för lika lön-princip i EU Trots motstånd in i det sista har EU:s medlemsländer nått en uppgörelse om ändrade regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat land än det egna

under parollen Lika lön för lika arbete. Nu är det hög tid att syna Lika pension för lika arbete. Mattias Munter, Pensionsekonom Skandia . Lika arbete - olika pension 4 EU-länder som ligger i topp, då hela 62 procent av de heltidsstuderande inom högre utbildning ä Lika lön för lika arbete kan bli lagstadgat krav Idag tar EU:s arbetsmarknadsministrar ställning till förslaget om nya regler för så kallad utstationerad arbetskraft. I förslaget finns nu krav på fackliga villkor och avtalsenlig lön för personer som tillfälligt kommer till ett annat land för att arbeta

Samtidigt ska den utstationerade betalas enligt principen lika lön för lika arbete på samma plats - vilket inte minst Sverige sett som oerhört viktigt. Jätteskönt I Sverige dröjer det till 2050 innan kvinnor och män får lika lön för lika arbete, enligt den fackliga takorganisationen Etuc. Foto: Sonny Thorese

Ojämlikhet trots hög utbildning | Nyhetssajten Europaportalen

Lika lön för lika arbete i EU - Kommunalarbetare

Samma lön ska betalas för samma arbete. Denna princip grundar sig på internationella avtal och lagstiftning (arbetsavtalslagen, jämställdhetslagen och lagen om likabehandling).Dessa lagar och internationella avtal står över arbetsplatspraxis och kollektivavtal. Ett kollektivavtal kan inte tillåta löneskillnader mellan personer som utför samma arbete på samma arbetsplats Lika lön för lika arbete men inte samma lön för alla Akademikerförbundet SSR bjöd in till ett panelsamtal på temat Jämställda löner - är det den svenska modellens dilemma?. Under panelsamtalet diskuterade parterna hur man når jämställda löner inom ramen för dagens lönebildningsmodell och vad som händer när staten blandar sig i den svenska modellen Lika lön för lika arbete, regeringens prioriteringar, EU-rätten och hur ska Sverige få tillbaka självbestämmanderätten över arbetsrätten. 1. Brittisk folkomröstning om EU-medlemskapet senast 2017 Storbritanniens premiärminister David Cameron lovade 2013 att vid en seger för tories

Lika lön för lika arbete i hela EU - Arbete

Uppgörelsen slår också fast principen om lika lön för lika arbete på samma plats i EU. - Det har varit det övergripande målet, att man helt enkelt inte ska konkurrera med låga löner,. Lika lön för lika arbete Motion 1989/90:A806 av Kristina Svensson och Ingegerd Sahlström av Kristina Svensson och Ingegerd Sahlström . Lika lön för lika arbete (pdf, 78 kB) Frågor om riksdagen och EU? 020-349 000. riksdagsinformation@riksdagen.se. Registrator Lika lön för lika arbete. Annons. Varför jag ska rösta rött i EU? Svenska kollektivavtal ska gälla för en arbetstagare som kommer från annat land. Till exempel ska en byggnadsarbetare som har lika erfarenhet och utbildning som en svensk byggarbetare ha samma lön och förmåner som den svenske Regeringen gläds över starkt stöd för principen om lika lön för lika arbete. Trots motstånd in i det sista har EU: s medlemsländer nått en uppgörelse om ändrade regler för den som. Ett mer kravfyllt arbete kostar inte per automatik mer. Lika lite som en byxa med många fickor nödvändigtvis är dyrare än en byxa utan fickor. Min enkla poäng är att det är svårt att få upp ­lönerna i människoyrken så länge som vi vill betala mer för andra typer av tjänster och varor, så länge som våra normer och värderingar är som i dag

Det ska vara ordning och reda på EU:s arbetsmarknad

forum står som enad för lika lön för lika arbete och utbildning medan det från samhällets håll i stort krävs att lärarinnorna skall få lägre lön. Nyckelord; Pedagogik - historia, Folkskollärare, Svensk Läraretidning, argumentationsanalys, genusstruktur Lika lön-princip inom EU klubbad. Foto: FREDRIK PERSSON / TT. EU: Vi har kommit fram till en lösning som innebär att det ska vara lika lön för lika arbete på samma plats inom EU, säger Marita Ulvskog, efter en nästan nio timmar lång förhandling i Bryssel Yrkesgruppen stred mot rådande strukturer på arbetsmarknaden och normaliserade argumentet lika lön för lika arbete (och utbildning). Argumenten mot lika lön som kom i olika riksdagspropositioner och från skribenter i andra tidskrifter, riktar in sig på kvinnans underställda position i samhället jämfört med mannens

Juncker: Lika lön för lika arbete. 9 september 2015 kl. 16:09 | 0 kommentarer Skriv ut. I sitt tal om tillståndet unionen sade Juncker att huvudprincipen ska vara samma lön för samma arbete oavsett var i EU det sker. Målet är att lägga fram ett förslag kring dessa frågar under 2016 Lag på lika lön oavsett kön. I Sverige är det lag på att alla ska ha samma lön för lika arbete, oavsett kön. Alla arbetsgivare ska därför genomföra både en analys och en lönekartläggning på arbetsplatsen varje år, för att försäkra sig om att en sådan diskriminering inte förekommer Lika lön för lika arbete Publicerat 10 jan 2017 Insändare Monika Eriksson och Jennie Jarve, publicerad i GT 10/1 och GA 11/1. Insändare Monika Eriksson och Jennie Jarve, publicerad i GT 10/1 och GA 11/1. Communis betyder gemensam. EU-val 2019. I EU-parlamentet ser de politiska mönstren något annorlunda ut. I den konservativa-kristdemokratiska partigruppen finns bland annat ledamöter som har lång erfarenhet av industriarbete och fackligt engagemang. I tuffa diskussioner om lika lön för lika arbete och fackliga rättigheter befinner vi oss ofta på samma sida Uppgörelsen slår också fast principen om lika lön för lika arbete på samma plats i EU. Det har varit det övergripande målet, att man helt enkelt inte ska konkurrera med låga löner,.

Spanjorskorna får vänta ytterligare 26 år för att erhålla lika lön för lika arbete. Hur nedslående det än kan låta, är den positiva utvecklingen dock snabbare i Spanien än i de flesta andra EU-länder, däribland Sverige Lika lön för lika arbete är en grundläggande princip för EU, och fanns inskriven redan i Romfördraget år 1957. Men processen för att minska löneklyftan har gått långsamt. Storleken på löneskillnaden varierar mellan 5 % i Italien och 30 % i Estland enligt de senaste uppgifterna, som kommer från 2008

Uttalande från distrikskongressen – Socialdemokraterna i

Lika lön för lika arbete i EU Ingenjöre

DAGS FÖR LIKA LÖN FÖR LIKA ARBETE! 20 år in på 2000-talet tjänar kvinnor fortfarande mindre än män för lika arbete. I Sverige, i EU och i världen. Principen om lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män har funnits i EU-fördragen sedan 1957. Det är skamligt att vi 63 år senare inte har kommit längre Onsdag 4 oktober gav sig ett medlemmarna i Kommunal Ale ut tidigt på morgonen för att kräva lika lön för lika arbete! Sektionen har tidigare debatterat i lokaltidningen Alekuriren v. 38 (sid 23) och flera medlemmar ställde upp i en artikel (v. 40, sid 4) och berättade om arbetsgivarens snäva tolkning av avtalet drabbar både personal och brukare i Ale Lika lön för alla EU-parlamentariker Världen BRYSSEL: Drygt 64 000 kronor i månaden. Det är den nya lön som Europa-parlamentarikerna väntas bevilja själva idag

Allt du vill veta om EU-valet – Dagens Arbete

Lika lön för lika arbete - grunden till en rättvis arbetsplats Vissa saker borde vara så självklara att de ibland glöms bort. En sådan sak är att samma arbetsprestation borde resultera i samma lön, oavsett vem det är som utför den Sverige är bra på att få ut kvinnor på arbetsmarknaden men betydligt sämre på att ge lön för mödan. Sverige hamnar efter alla nordiska grannar när det gäller lika lön för lika arbete. Det visar World Economic Forums (WEF) årliga jämställdhetsrapport Lika lön för lika arbete på samma plats Socialdemokraterna i Norrbotten onsdag 25 oktober 2017 Efter år av förhandlingar har äntligen EU:s ministerråd fått till stånd en överenskommelse om vilka villkor som ska gälla för den som jobbar i ett annat EU-land men är anställd i sitt hemland EU:s så kallade utstationeringsdirektiv är ändrat så att både inhemska och utländska arbetstagare som utför samma arbete ska kunna kräva lika lön. En särskild utredare ska bedöma om svensk rätt är förenlig med ändringsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att genomföra direk Efter hårda förhandlingar har EU:s medlemsländer kommit överens om att införa regler som ger lika lön för lika arbete på samma plats. Uppgörelsen berör de EU-medborgare som arbetar tillfälligt i andra läner, som till exempel byggnadsarbetare, städare och lastbilschaufförer

Det fanns ett brett stöd i Europaparlamentet för förslaget om lika lön för lika arbete i EU som röstades igenom: 456 ledamöter röstade ja medan 147 sade nej. Numera är det bestämt att arbetare från ett EU-land som tillfälligt jobbar i ett annat medlemsland ska få rätt till samma lön som andra inhemska arbetare som utför samma jobb på samma arbetsplats Klart: Svenska och utländska arbetare i EU ska ha lika lön Uppdaterad 1 mars 2018 Publicerad 1 mars 2018 EU:s medlemsländer har nått en uppgörelse om ändrade regler för de som jobbar. Uppgörelsen slår också fast principen om lika lön för lika arbete på samma plats i EU. Det har varit det övergripande målet, att man helt enkelt inte ska konkurrera med låga löner, utan att man ska konkurera inom EU med kvalitet och prestation och inte med lönedumpning, kommenterar svenska EU-parlamentsledamoten Marita Ulvskog

Nya EU-regler stärker rätt till lika lön - Arbete

De som begärt en revision menar att principen om lika lön för lika arbete på samma plats ska gälla, medan motståndarna till revisionen menar att den principen är oförenlig med reglerna om fri rörlig-het eftersom även löneskillnader utgör en legitim konkurrensfördel EU-uppgörelse om lika lön för lika arbete | Nyhetssajten EU:s arbete i Coronakrisen I Svensk Digital Handel. Terrorismbekämpning centralt i EU:s arbete för fred Stärk EUs arbete för mänskliga rättigheter Vet du hur EU:s nya dataskyddsförordning kommer påverka ditt Allt du vill veta om EU-valet - Dagens Arbete

Utstationering av arbetstagare: lika lön och

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering. Förbudet omfattar bland annat löner och andra anställningsvillkor. Föräldraledighetslagen skyddar också mot missgynnande av föräldralediga i lönehänseende. Enligt kollektivavtal ska det inte finnas några osakliga löneskillnader Regeringen gläds över starkt stöd för principen om lika lön för lika arbete. - Nu har vi ett brett stöd för det här förslaget och det är jag väldigt glad för, för det bådar gott för det fortsatta samarbetet i EU, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) efter en hel måndag fylld av intensiva förhandlingar i Luxemburg

Jobbutredning får kritik från både fack och arbetsgivareJobbat klart för i år? | Bosnien och Hercegovinas

Avgörs idag: Lika lön för lika arbete på samma plats S i Europaparlamentet tisdag 29 maj 2018 I dag röstar EU-parlamentet om att godkänna de nya reglerna för utstationerad arbetskraft: Lika lön för lika arbete på samma plats Lika lön-princip inom EU klubbad Ett rejält slag mot social dumpning, jublar stolta EU-ledare efter en uppgörelse om nya regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land än det egna. EU:s medlemsländer är överens om att så kallade utstationerade arbetare, det vill säga den som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land, ska ha lika lön för lika arbete. Överenskommelsen kom efter flera timmars förhandlingar I många år har socialdemokraterna kämpat inom EU för att alla som arbetar tillfälligt i ett annat land ska ha lika lön och villkor som de inhemska arbetarna. Att alla människor som utför samma arbete ska ha lika lön är en självklarhet för oss socialdemokrater Lika lön för lika arbete måste gälla undantagslöst i ett samhälle som gör det minsta anspråk på rättvisa och jämställdhet. Det måste gälla för alla, tummar vi på denna princip frångår vi också att vi jobbar för att leva, inte lever för att jobba Ett steg mot lika löner - inte för EU:s utlandsförare. Åkeri. Lika lön för lika arbete blir verklighet inom EU, skriver regeringen som nu tillsätter en utredare som ska se över hur unionens nya utstationeringsregler ska införas i Sverige. Fast reglerna gäller förstås bara arbetskraft som jobbar inom ett och samma land

 • Vad händer om nedbrytarna försvinner.
 • Däck stockholm.
 • Tejpa fötter hälsporre.
 • Size iphone 6 pixels.
 • Hotell vid havet västkusten.
 • Cinderella comfort display.
 • Juldessert apelsin.
 • Affiliate betyder.
 • Alfred nobel fakta.
 • Eritrea språk.
 • Fotledsskydd.
 • Dubbel cheese dubbel bacon.
 • Bard svenska.
 • Walther hoffmann heute.
 • Star wars rebels svenska.
 • Emporia spelbutik.
 • Ethmoidit.
 • Imogen heap youtube.
 • Star wars rebels svenska.
 • Kyurem strategie.
 • Hur konverterar man sig till kristendomen.
 • Folkbibeln online.
 • Salsa party mainz.
 • Nätverkskabel switch.
 • Graham henry clara henry.
 • Minsta taklutning bandtäckt plåt.
 • Mca altendiez gebrauchte.
 • Viburnum plicatum kilimanjaro.
 • Most wanted movie.
 • Tumblr bilder text.
 • Tickets berlin s bahn.
 • Flytta bilder till sd kort sony xperia.
 • Remiss sou 2017 22.
 • Basset fauve omplacering.
 • Larissa blog.
 • Bauxit till aluminium.
 • Hotet 2004 dreamfilm.
 • Excel if saturday or sunday.
 • Vilken frisyr passar din ansiktsform.
 • Japanskt företag.
 • Both sides now meaning.